Seminár "Rámec pre efektívne manažérstvo údržby alebo ako využívať normy v riadení údržby"

Autor: Juraj Grenčík
29. 11. 2022

SSU pozýva na seminár „Rámec pre efektívne manažérstvo údržby alebo ako využívať normy v riadení údržby“.

Seminár je vhodný pre manažérov a vedúcich údržieb v oblasti všeobecného aj automobilového priemyslu.

Dátum: 29.11.2022
Miesto: Hotel Impiq Trnava

Viac pod menu Semináre.