VÝKONNOSTNÝ
AUDIT ÚDRŽBY

Procesný audit údržby

MAINTENANCE AWARD / SAMOHODNOTENIE ÚDRŽBY

Vedomostný audit údržby sa skladá z týchto oblastí:

Plánovanie
Tímová práca
Vzdelávanie údržbárov
Informačné technológie
Kvalita údržby
Údržba a životné prostredie
Automatizácia
Ciele údržby
Koncepcie a metodológie údržby
Spôsob obnovy strojov
Terminológie údržby
Totálne produktívnej údržby
Bezpečnosti v údržbe
Zmlúv
Zákonov a nariadení
Údržby podľa stavu
Identifikácie porúch