Euromaintenance 2023 - výzvy z konferencie

Autor: Tomáš Hladík
10. 7. 2023

Čtyři megavýzvy údržby z konference Euromaintenance 2023

Čtyři D potrápí údržbu a asset management nejen u nás a nejen v Evropě. Tyto čtyři globální trendy byly centrálním tématem mezinárodní konference Euromaintenance 2023 - dalo by se říci “těžištěm”, ke kterému více nebo méně směřovala většina příspěvků a workshopů, jenž v průběhu tří konferenčních dnů mohla zhruba tisícovka účastníků vyslechnout. Tato témata ostatně otevřel už ve své úvodní “keynote” Mark Haarman, řídící partner firmy Mainnovation a autor řady knih o “Value Driven Maintenance”

4D

1 Digitalizace

2 Dožívající aktiva

3 Demografie 

4 Dekarbonizace

Digitalizace není žádné překvapení - už dlouho bývá ústředním tématem českých firem i konferencí. Podstata digitalizace je poměrně prostá: pokrýt všechny firemní procesy (a v údržbářské oblasti tedy všechny procesy údržby a asset managementu) vhodnými informačními systémy a nástroji, které jsou vzájemně datově propojené. Je přitom překvapivé, že tuto jednoduchou podmínku řada organizací ani v dnešní době nesplňuje. Je ve vaší firmě řízen proces údržby vhodným (nikoliv “drahým”) informačním systémem? Existují zakázky, pracovní příkazy údržby? Eviduje se na jednotlivé zakázky spotřeba materiálu, hodiny práce interní údržby a práce externích firem? Pokud je vaše odpověď “ano, samozřejmě”, jste na tom dobře - ale ne všichni mohou odpovědět kladně. Digitalizace reálně probíhá už desítky let, bylo by však pošetilé tuto transformaci považovat za ukončenou.

Dožívající aktiva jsou skrytou hrozbou průmyslu a infrastruktury v Evropě i ve světě - situace je podobná v mnoha zemích. Například v Nizozemí má téměř polovina technologií v sektoru Oil&Gas zbývající životnost zařízení (Remaining Useful Life, RUL) menší než 10 let!

V evropské farmaceutické výrobě je 75 % zařízení starší 20 let. Prostě si nepřipouštíme, a do důsledku neuvědomujeme, jak moc práce a CAPEXů budeme muset vynaložit na údržbu, obnovu a reinvestice do všech stárnoucích výrobních zařízení, dopravní infrastruktury, ale i v dalších oblastech.

Demografie je v různých podobách v údržbě diskutována již řadu let: starší zkušený personál údržby odchází a mladý nepřichází. A pokud ano, tak úroveň údržbářských dovedností a zručnosti nováčků je významně nižší, než na co jsme byli zvyklí. Práce, které byly nanormovány před deseti lety najednou mladému týmu trvají výrazně déle - a to vede například k tomu, že tým údržby nestíhá všechny preventivky. 

Několik příspěvků konference bylo věnováno specificky práci s Generací Z, tedy mladých kolegů narozených v 90. letech a později. Narodili se do digitálního světa, vyrůstali v době internetu, někteří i s chytrým telefonem v ruce. Jsou zvyklí pracovat s informačními technologiemi. Nedívají se na televizi. A co je důležité - získávají informace prostřednictvím videa, nikoliv textu. To má zásadní dopad na praxi údržby - musíme se připravit na to, že pracovníci Generace Z nebudou efektivní ve čtení manuálů a porozumnění textu. Budou potřebovat a ocení návody, instrukce a školení provedené formou videí, která budou sledovat na jakémkoliv zařízení - smartphonu, tabletu, počítači nebo v AR brýlích.

B. Peterka (ČZU, ČSPÚ), H. Pačaiová (TUKE, SSU) a T. Hladík (Logio, ČSPÚ) u konferenčního stánku

Dekarbonizace prostupuje všemi oblastmi průmyslu: výměny starých (nejen výrobních) technologií za efektivnější a bezemisní, přechod k “zeleným” médiím, palivům a obnovitelným zdrojům energie, příklon k elektromobilitě - tyto trendy způsobí významné změny napříč průmyslem, výrobou - i v samotné údržbě. Už jen povinnost reportingu uhlíkové stopy (CSRD) připraví mnohým z nás horké chvilky. Snažíme se naplňovat 17 cílů udržitelnosti OSN, výzvu Fit for 55, automobilový průmysl řeší odklon od spalovacích motorů a fosilních paliv. Výrobci náhradních dílů dnes nabízí různé formy recyklace, repasí a remanufacturingu (například remanufacturing ložisek od SKF, repase motorů a robotů ABB) a snaží se tak realizovat výzvu Right to Repair a přispět k cirkularitě ekonomiky.

Dekarbonizace a zelená, cirkulární ekonomika nejsou pro údržbu ale jenom problémy, jsou dost možná také řešením a odpovědí na výše popsané výzvy Demografie a Dožívajících aktiv. Právě pro mladou generaci, pro údržbu “problematickou” generaci Z, je totiž zelená ekonomika smyslem života! Silnou motivací zapojit se do digitalizovaných procesů asset managementu a údržby a přispět tak k záchraně planety Země a zachování života na ní alespoň v podobě, jaký známe dnes - a v lepším případě jak si jej my starší pamatujeme z dětství. 

Konferenci Euromaintenance 2023 v Rotterdamu zorganizovala nizozemská společnost pro údržbu NVDO pod vedením její šéfky Ellen den Broeder. Tří nabitých konferenčních dnů se zúčastnilo i několik návštěvníků z ČR, z firem jako Škoda Transportation, SKF Lubrication Systems, ČZU, Logio a zástupců ČSPÚ

Tomáš Hladík Řízení a údržba průmyslového podniku květen 04, 2023