Členstvo v SSU

Prečo sa stať členom

 

Informácie a vzdelávanie

 • najväčšia znalostná báza údržby na Slovensku
 • aktuálne znenie STN pre členov
 • najnovšie informácie o Slovenskej aj svetovej údržbe
 • Zvýhodnené podmienky pre kurzy Manažér údržby a Majster údržby
 • odborné materiály SSU za zvýhodnené ceny

Networking

 • zvýhodnený registračný poplatok na konferenciu Národné Fórum Údržby
 • kooperácia členov a výmena skúseností
 • pozvánky na podujatia organizované SSU, členmi a partnermi
 • Prehľadný zoznam členov SSU

Ostatné výhody

  Ostatné výhody
 • tlačové vyjadrenia a mediálny priestor
 • aktuálne informácie o aktivitách SSU
 • prehľad v zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa údržby

 

Stiahnite si tlačivo Prihláška za člena SSU.

 

Členstvo v SSU

 

Pre organizácie

Malá organizácia (1-10 pracovníkov) 100€

Stredná organizácia (11-100 pracovníkov) 400€

Veľká organizácia (100 pracovníkov) 800€

Vzdelávacie inštitúcie (školy a univerzity) 100€

 

Pre jednotlivcov

Fyzické osoby (živnostníci) 100€

Dôchodcovia 25€

Študenti (so študentským preukazom) 5€

 

Členská základňa

 

Organizácie:

 1. ABB, s.r.o.
 2. ADMASYS SK s.r.o.
 3. AlfaCAD s.r.o.
 4. ALIGNMENT TOOL LTD. Org. Složka
 5. Brose Prievidza, spol. s r.o.
 6. Cloetta Slovakia s.r.o.
 7. Continental Matador Rubber, s.r.o.
 8. ECOFIL, spol. s.r.o.
 9. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 10. eustream, a.s. Bratislava
 11. Expedia s.r.o.
 12. FLUENT, s.r.o.
 13. GD PROJECT, s.r.o.
 14. Generi, s.r.o., Šumperk
 15. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 16. HYDAC, s.r.o. Martin
 17. INSEKO a.s., Žilina
 18. Jacobs Slovakia s.r.o., Trnava
 19. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 20. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 21. LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
 22. Magna PT s. r. o.
 23. Nafta,a.s., Gbely
 24. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 25. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 26. SEPS, a.s., Bratislava
 27. sféra, a.s. Bratislava
 28. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 29. SLOVCEM, spol. s r.o. Malacky
 30. SPÚ v Nitre, Technická fakulta
 31. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 32. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 33. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 34. SUZ, Bratislava
 35. Technická inšpekcia, a.s.
 36. Technická univerzita v Košiciach
 37. TRANSTECHNO, s.r.o., Trnava
 38. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 39. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 40. VERDE GROUP, s.r.o.
 41. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 42. Viacare, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 43. VIPO a.s.
 44. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 45. Výskumný ústav zváračský, Bratislava
 46. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Individuálni členovia:

 1. Ing. Mamadou Bassadin, PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 4. Dušan Lepieš
 5. Ing. Dušan Plichta
 6. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
 7. Ing. Severín Skotnický, CSc.

Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

7
11
24
4
7 0
53

Stav k 1.7.2022