Archív

seminár
6. 4. 2022     Trnava, MTF STU
Slovenská spoločnosť údržby, v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, zorarganizovala seminár na aktuálne témy pre údržbársku verejnosť a študentov, ktorých údržba zaujíma.…