K nedožitým 80. narodeninám nestora česko-slovenskej údržby

10. októbra 2022 by mal 80 rokov profesor Václav Legát, nestor česko-slovenskej údržby, ktorý bol pri zrode SSU a bol výraznou integrujúcou osobnosťou spoločností údržby v Českej a Slovenskej republike. K jeho nedožitým narodeninám prinášame krátku spomienku bývalých kolegov z Technickej fakulty Českej zemědělskej univerzity v Prahe a ČSPÚ: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 10. 10. 2022 by oslavil 80-té životní jubileum nestor v oblasti kvality, spolehlivosti a údržby strojů, servisní logistiky a péče o hmotný majetek prof. Ing. Václav Legát, DrSc.         S trochou nadsázky můžeme říci, že byl zakladatelem údržby v České republice, protože se v roce 1999 pustil…
10. 10. 2022

Výkonnostný audit údržby

Výkonnostný audit údržby (VAU) preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Sme členmi

Vzdelávajte sa spolu s SSÚ

Udržať krok s dnešnými modernými technológiami je náročné. Rozšírte si svoje vedomosti unikátnymi kurzami, ktoré vás v najmodernejších podmienkach pripravia na všetky úskalia údržby v 21. storočí.