Hlavné aktivity Slovenskej spoločnosti údržby v roku 2024

NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2024 Medzinárodná konferencia, 28.-29.5.2024, hotel Patria, Štrbské Pleso. Podujatie, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako aj odborníkov z akademickej pôdy. MAINTENANCE – AUTOMOTIVE 2024 Špičková údržba v automobilovom priemysle   Konferenčný workshop 14.11.2024 Hotel Holiday Inn Trnava Podujatie, ktoré organizujeme v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu  SR. Podujatie na ktorom sa stretáva cca 50 odborníkov údržby z oblasti riadenia údržby automobilového priemyslu na Slovensku. Je zdrojom informácií o aktuálnych normách údržby ako aj podelenia sa so skúsenosťami riadenia údržby v automobilového priemyslu  KURZ…
28. 2. 2024

Euromaintenance 2023 - výzvy z konferencie

Čtyři megavýzvy údržby z konference Euromaintenance 2023 Čtyři D potrápí údržbu a asset management nejen u nás a nejen v Evropě. Tyto čtyři globální trendy byly centrálním tématem mezinárodní konference Euromaintenance 2023 - dalo by se říci “těžištěm”, ke kterému více nebo méně směřovala většina příspěvků a workshopů, jenž v průběhu tří konferenčních dnů mohla zhruba tisícovka účastníků vyslechnout. Tato témata ostatně otevřel už ve své úvodní “keynote” Mark Haarman, řídící partner firmy Mainnovation a autor řady knih o “Value Driven Maintenance” 4D 1 Digitalizace 2 Dožívající aktiva 3 Demografie  4 Dekarbonizace Digitalizace není žádné překvapení - už dlouho bývá…
10. 7. 2023

Svetový deň údržby - Global Maintenance Day

Viac info na Global Maintenance Day Tlačová správa, ktorú pripravila Belgická spoločnosť údržby - BEMAS: Venujte viac pozornosti technickej údržbe! Otvorená výzva v rámci prvého svetového dňa údržby 9. júna V súčasnosti žijeme v spoločnosti špičkových technológií. V Európe pracuje približne 6 miliónov ľudí v technickej údržbe strojárenských zariadení v hodnote približne 10 000 miliárd EUR. Podľa odhadov sa na priemyselnú údržbu vo všetkých odvetviach ročne vynaloží 450 miliárd EUR. Údržba je nevyhnutná na udržanie ziskovosti našich spoločností a na predchádzanie technických incidentov, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. O technickej údržbe sa však…
8. 6. 2023

Výkonnostný audit údržby

Výkonnostný audit údržby (VAU) preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Sme členmi

Vzdelávajte sa spolu s SSU

Udržať krok s dnešnými modernými technológiami je náročné. Rozšírte si svoje vedomosti unikátnymi kurzami, ktoré vás v najmodernejších podmienkach pripravia na všetky úskalia údržby v 21. storočí.