Euromaintenance 2023 - výzvy z konferencie

Čtyři megavýzvy údržby z konference Euromaintenance 2023 Čtyři D potrápí údržbu a asset management nejen u nás a nejen v Evropě. Tyto čtyři globální trendy byly centrálním tématem mezinárodní konference Euromaintenance 2023 - dalo by se říci “těžištěm”, ke kterému více nebo méně směřovala většina příspěvků a workshopů, jenž v průběhu tří konferenčních dnů mohla zhruba tisícovka účastníků vyslechnout. Tato témata ostatně otevřel už ve své úvodní “keynote” Mark Haarman, řídící partner firmy Mainnovation a autor řady knih o “Value Driven Maintenance” 4D 1 Digitalizace 2 Dožívající aktiva 3 Demografie  4 Dekarbonizace Digitalizace není žádné překvapení - už dlouho bývá…
10. 7. 2023

Svetový deň údržby - Global Maintenance Day

Viac info na Global Maintenance Day Tlačová správa, ktorú pripravila Belgická spoločnosť údržby - BEMAS: Venujte viac pozornosti technickej údržbe! Otvorená výzva v rámci prvého svetového dňa údržby 9. júna V súčasnosti žijeme v spoločnosti špičkových technológií. V Európe pracuje približne 6 miliónov ľudí v technickej údržbe strojárenských zariadení v hodnote približne 10 000 miliárd EUR. Podľa odhadov sa na priemyselnú údržbu vo všetkých odvetviach ročne vynaloží 450 miliárd EUR. Údržba je nevyhnutná na udržanie ziskovosti našich spoločností a na predchádzanie technických incidentov, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. O technickej údržbe sa však…
8. 6. 2023

Kniha MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY II - synergia teórie a praxe

V máji 2013 Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s Českou společností pro údržbu vydala publikáciu „Manažérstvo údržby – synergia teórie a praxe“. Náklad 600 kusov sa koncom roku 2019 minul, a preto v júni 2020 uzrelo svetlo sveta jej druhé doplnené a aktualizované vydanie. Za sedem rokov sa mnohé zmenilo, boli vydané nové normy v oblasti údržby a systémoch manažérstva kvality, bezpečnosti, rizík, rozvíjali sa technológie údržby. Tím autorov pod vedením doc. Ing. Juraj Grenčíka, PhD. a prof. Ing. Hany Pačaiovej, PhD. kriticky prešiel obsahom prvého vydania a doplnil ho o nové informácie. Publikácia v druhom vydaní narástla na 700…
18. 1. 2023

Výkonnostný audit údržby

Výkonnostný audit údržby (VAU) preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

ÚDRŽBA č. 1/2023

Elektronický časopis ÚDRŽBA, Ročník vydania: XXIII, číslo 1/2023, Periodicita nepravidelná

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

ISSN 2729-8396

Časopis je archivovaný v Archíve digitálnych prameňov

 

Obsah

Tiráž

Výmena destilačnej pece F1

Diagnostika v praxi

Inventarizácia emisií metánu

Natierateľná izolácia,  lepenie konzol namiesto privarenia, SuperWrap II - nové Belzona riešenia pre údržbu

XMatik® pre riziká železničných vozidiel

Logistický systém obstarávania a riadenia náhradných dielov

Stiahnuť PDF

Sme členmi

Vzdelávajte sa spolu s SSU

Udržať krok s dnešnými modernými technológiami je náročné. Rozšírte si svoje vedomosti unikátnymi kurzami, ktoré vás v najmodernejších podmienkach pripravia na všetky úskalia údržby v 21. storočí.