VAU

Výkonnostný audit údržby - VAU

Výkonnostný audit údržby preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Ako funguje VAU - vyskúšajte si demo verziu!