K nedožitým 80. narodeninám nestora česko-slovenskej údržby

Autor: Juraj Grenčík
10. 10. 2022

10. októbra 2022 by mal 80 rokov profesor Václav Legát, nestor česko-slovenskej údržby, ktorý bol pri zrode SSU a bol výraznou integrujúcou osobnosťou spoločností údržby v Českej a Slovenskej republike.

K jeho nedožitým narodeninám prinášame krátku spomienku bývalých kolegov z Technickej fakulty Českej zemědělskej univerzity v Prahe a ČSPÚ:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 10. 10. 2022 by oslavil 80-té životní jubileum nestor v oblasti kvality, spolehlivosti a údržby strojů, servisní logistiky a péče o hmotný majetek

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.        

S trochou nadsázky můžeme říci, že byl zakladatelem údržby v České republice, protože se v roce 1999 pustil spolu s kolegy do založení České společnosti pro údržbu (ČSPU), která následující rok vznikla a posléze byla přijata mezi ostatní národní společnosti pro údržbu sdružované v EFNMS (Evropská federace národních společností pro údržbu).

Byl však také výborným a uznávaným pedagogem, který utkvěl v paměti velké řady studentů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (TF ČZU v Praze), dříve Mechanizační fakulty Vysoké školy zemědělské, jeho rozhled a schopnosti se pak odrážely v široké řadě vědeckých a výzkumných projektů a aktivit.

Byl také zapáleným popularizátorem a šiřitelem jak teoretických poznatků, tak zkušeností nejlepší světové praxe ve všech svých oborech, zejména v oboru inženýrství údržby.

Po covidové době opět ožily konference a odborná setkání a není údržbářská akce, kde by se nevzpomnělo na pana Profesora, jeho znalosti, odbornost, ale i lidský přístup, kterým vedl a směřoval nás ostatní.

Bez Vás, pane Profesore, to už není ono a nikdy už to ono nebude, protože jste byl naše sůl, která po přidání do údržbářského guláše z něj udělala ten správný a chutný pokrm.“

Kolegyně a kolegové z TF ČZU v Praze a ČSPÚ