On-line kurz Majster údržby

Autor: Juraj Grenčík
16. 3. 2021

V prostredí "MS TEAMS" sme pripravili on-line kurz vzdelávania Majster údržby v rozsahu 2 + 2 dni, zameraný na teoretické poznatky. Po skončení lockdownu bude možné kurz doplniť praktickým výcvikom v laboratóriách KCOV na SjF STU Bratislava.

Program on-line kurzu Majster údržby  nájdete tu. Termín podľa dohody.

Prihlášky adresovať vedúcej KCOV: Ing. Katarína Grandová; E-mail: grandova@ssu.sk Mobil: 0918 563 079