Za profesorom Legátom

Autor: Juraj Grenčík
23. 3. 2021

Spomíname  aj na Slovensku

(prof. Ing. Václav Legát, DrSc.  10.10.1942 - 16.3.2021)

Dňa 16. marca 2021 nás opustil profesor Václav Legát -  ťažko uveriteľná správa. Skolila ho zákerná choroba, ktorá za posledný rok zmenila celý svet. Žiaľ, neviditeľný nepriateľ, ktorý si ciele navyberá, tentoraz zasiahol a zobral človeka, ktorý sa nezmazateľne zapísal od histórie českej, slovenskej ale aj európskej údržby.

Profesor Legát sa ako významný hosť zúčastnil pamätného nultého ročníka konferencie Národné fórum údržby, konaného na Žilinskej univerzite dňa 17.5.2000. Odvtedy bolo len málo ročníkov tejto konferencie, na ktorých sa nezúčastnil. Jeho prednášky boli vždy vysoko cenené a každého zaujali jasným prezentovaním témy. Bol vynikajúcim a zapáleným diskutérom a poslucháčov inšpiroval svojimi názormi a profesionálnym pohľadom.

Intenzívna spolupráca s profesorom Legátom začala zvlášť odvtedy, keď sa stal v roku 2006 predsedom ČSPÚ (Českej spoločnosti pro údržbu). Pravidelne každý rok sa predstavitelia SSU a ČSPÚ stretávali a vzájomne si vymieňali svoje skúsenosti z činnosti a organizovaných akcií. Profesor Legát vždy vedel inšpirovať svojimi cennými postrehmi a radami, ale rovnako sa vedel aj on inšpirovať  tým, čo bolo dobré u nás. Stretnutia boli vždy v priateľskej a srdečnej atmosfére, vždy vedel prispieť k dobrej nálade aj svojimi vtipmi. Takéhoto sme ho poznali my v SSU, ale takého ho určite poznali všetci účastníci konferencií či kurzov vzdelávania.

Trvalý odkaz zanechal profesor Legát v  knihe „Management a inženýrství údržby“, ktorej vydaniu došlo v roku 2013 v spolupráci autorov z Českej a Slovenskej republiky. Pod jeho vedením vznikla kniha, ktorá sa stala základom knižnice ľudí so vzťahom k údržbe v oboch našich krajinách.

Je obdivuhodné, čo profesor Legát dokázal vykonať vo svojom živote. Každý, kto mal česť byť v jeho blízkosti, okrem jeho nespochybniteľnej odbornej autority, vždy ocenil jeho férový a priateľský prístup, ľudskosť a nefalšovanú skromnosť múdreho človeka. Je obdivuhodné, čo dokázal v svojom živote, ale určite ešte mal plány do ďalších rokov. Žiaľ, už sa nenaplnia. V plnej sile nás z ničoho nič pre zákernú chorobu opustil. Nechce sa veriť, že sa už nestretneme, že už nebudeme počúvať jeho múdrym slovám. Ale je to tak a zostáva nám len s vďakou spomínať na všetko, čo nám život v ňom daroval a niesť jeho odkaz do ďalších dní.

Česť jeho pamiatke.

R.I.P., Václave,

za všetkých spomínajúcich kolegov

Juraj Grenčík

predseda SSU