Seminár "Rámec pre efektívne manažérstvo údržby alebo ako využívať normy v riadení údržby"

Seminár je vhodný pre manažérov a vedúcich údržieb v oblasti všeobecného aj automobilového priemyslu.

Dátum

29.11.2022

Miesto

Trnava, hotel Impiq

Cena

195 Eur
10% zľava pre členov SSU