Národné fórum údržby 2000

Dátum

17. 5. 2000

Miesto

Budova NR Žilinskej univerzity, Žilina

 

Vážení priatelia a kolegovia,
v mene členov odborného programového výboru Vás chceme informovať o:

odbornej konferencii

NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY

konanej dňa 17.  5. 2000

v budove NR Žilinskej univerzity, Žilina

Cieľom odbornej konferencie bolo obnoviť tradíciu organizovania špecializovaných konferencií z oblasti údržby a opráv strojov a zariadení. Konferenciou bolo umožnené stretnutie a výmena názorov a skúseností  odborníkov z oblasti údržby a prednesenie poznatkov z jednotlivých tém odborného programu.

Zámerom konferencie bolo sprostredkovať objektívne a aktuálne poznatky o vývoji údržby, údržbových systémov, organizácii údržby, informačných systémov údržby vo svete a v Slovenskej republike.

Hlavné tematické okruhy konferencie boli:

A.       Trendy vývoja údržby

B.       Spoľahlivostná údržba (RCM)

C.       Totálne produktívna údržba (TPM)

D.       Zisťovanie technického stavu a diagnostika

E.       Informačné systémy v údržbe

F.        Manažérstvo rizika

G.       Vzdelávanie pracovníkov údržby

 

Fotografie z priebehu konferencie:

NFUNR.jpg (6053 bytes)

Miesto konania konferencie - prednáškové sály ŽU, budova NR

 

zvolensky2.jpg (15763 bytes)

murin2.jpg (13560 bytes)

 

Prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
  dekan Strojníckej fakulty, odborný garant konferencie
 v príhovore privítal prítomných na pôde Žilinskej univerzity

 

Adolf Murín 
 SOMEA a.s., Bratislava,
 predseda programového výboru
predniesol príspevok Trendy vývoja údržby 

Nasledovali podnetné príspevky, ktoré predniesli:

stuchly2.jpg (14994 bytes)

horvat2.jpg (14255 bytes)

 

Doc. Ing. Vladimír STUCHLÝ, CSc.
Žilinská univerzita, KOSZ, Žilina
Prednášal o Spoľahlivosti v strojárstve a údržbe strojov a zariadení 

 

Ladislav Horváth,
Slovnaft SOMEA, a.s., Bratislava
Oboznámil prítomných o  RCM 2 - Údržbe zameranej na spoľahlivosť v spolupráci s firmou ALADON - Anglicko 

inacic2.jpg (18044 bytes)

zapis2.jpg (17990 bytes)

 

Vedúci K OSZ Doc. Ing. Juraj Grenčík, CSc. a Ivan Ivančić, M.Sc., ERICSSON Nikola Tesla d.d., prezident HDO, Chorvátsko

 

Rušno bolo aj pri registrácii

sala2.jpg (21234 bytes)

prezentacia2.jpg (17901 bytes)

 

Pohľad do sály v priebehu konferencie
 je dôkazom záujmu o Národné fórum údržby
 

predsedstol2.jpg (17529 bytes)

PZMurinJuraj2.jpg (17288 bytes)

 

Dekórum strážilo vždy pozorné oko predsedníctva
 

firma2.jpg (22502 bytes)

vybor2.jpg (18541 bytes)

 

Firemné prezentácie

 

Zasadnutie prípravného výboru Slovenskej spoločnosti údržby počas konferencie