Národné fórum údržby 2020

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2020 sa bude venovať témám ako Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším.

Dátum

26.5.2020 - 27.5.2020

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Cena

členovia SSU: 160,- €
nečlenovia SSU: 260,- €

Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Dovoľujeme si vám oznámeniť konanie jubilejného 20. ročníka medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2020 a zároveň vás pozvať k aktívnej účasti na nej.
      Bude to už 20 rokov od konania nultého ročníka v Žiline. Za tento čas si konferencia vybudovala a drží štatút vrcholového podujatia, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich nové služby a produkty pre údržbu, ako aj odborníci z praxe so predstaviteľmi akademickej pôdy.
      Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
      Pozývame vás opäť podeliť sa o svoje skúsenosti a predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, predstaviť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

Predstavenstvo SSU

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Nové trendy v riadení údržby
 • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
 • Maintenance 4.0
 • Informačné systémy údržby
 • Kybernetická bezpečnosť a údržba
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Inovatívne technológie údržby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Vzdelávanie pracovníkov údržby
 • Údržba infraštruktúry
Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Hana Pačaiová
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Vendelín Íro
 • Stanislava Koleničová
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Michal Žilka

Časové termíny:

Prihlásenie prednášky Oznámenie o prijatí príspevku Zaslanie príspevku
31. 1. 2020 29. 2. 2020 31. 3. 2020

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

Účastnícky poplatok: účastník, člen SSU 160,- €
  účastník, nečlen SSU 260,- €
  prednášateľ, nekomerčná prednáška 70,- €
  prednášateľ, komerčná prednáška 350,- €

 

Ubytovanie si hradí účastník sám, nie je zahrnuté vo vložnom.

 


Pozvánky s rámcovým programom konferencie zašleme a zverejníme do 30. 3. 2020.

Prihlasovanie na konferenciu a rezervácia ubytovania bude možné cez na webovú stránku SSU: www.ssu.sk


PRIHLÁŠKA ODBORNÉHO PRÍSPEVKU
Prosíme zaslať názov príspevku a stručnú anotáciu e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk
Spôsob a forma spracovania podkladov na uverejnenie v zborníku prednášok budú dodané po prijatí príspevku do programu konferencie.
Odborný programový výbor si vyhradzuje právo výberu a zaradenie príspevku do programu konferencie s ohľadom na obsah a tematiku príspevkov. Forma prezentácie môže byť prednáška, prípadne poster.

Viac informácií o prihlásní príspevku:
Juraj Grenčík
Mobil: +421 (0)903 682 207       
E-mail: grencik@ssu.sk


PRIHLÁŠKA FIREMNEJ PREZENTÁCIE
Podmienky pre partnerstvo (niekoľkých úrovní), výstavku, resp. reklamu v zborníku konferencie Vám budú na požiadanie obratom zaslané.
Viac informácií:
Vendelín Íro
Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

Mobil: +421 (0)905 - 234 433
E-mail: iro@ssu.sk


PRIHLÁŠKA A REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Vzhľadom na kapacitné možnosti hotela Patria na Štrbskom Plese (zvlášť samostatných izieb), počty za nižšie ceny sú obmedzené, podľa poradia budeme rezervovať ubytovanie vo vyššej cenovej relácii.

Ceny ubytovania: jednotka štandarddvojka štandard
jednotka LUX
dvojka LUX
apartmán LUX
prístelka LUX
riaditeľský app.
78,- €
88,- €
98,- €
108,- €
141,- €
36,- €
135,- €

V cene je započítaný miestny poplatok, parkovné na parkovisku, bazén, wellness, fitness, Internet

Ubytovanie si hradí účastník sám, nie je zahrnuté vo vložnom.

PRIHLÁŠKU A REZERVÁCIU UBYTOVANIA prosíme zaslať e-mailom na adresu iro@ssu.sk.

Stiahnuť záväznú prihlášku účastníka konferencie
Stiahnuť objednávku rezervácie ubytovania


Rezerváciu ubytovania budeme vykonávať aj po zaslaní pozvánok s programom konferencie iba v prípade, že ešte bude voľná kapacita ubytovania v Hoteli Patria.
Hotel Patria vlastnú rezerváciu ubytovania, mimo SSU, na termín počas konferencie neprijme.

 

SSU generálny partner
SSU partneri