Národné fórum údržby 2021

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021 po vynútenej prestávke v roku 2020 spôsobenej pandémiou koronavírusu bude sa venovať témam Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším. Špeciálna časť bude venovaná oblasti Maintenance-automotive.

Dátum

26.10.2021 - 27.10.2021

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Cena

členovia SSU: 160,- €
nečlenovia: 260,- €

V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie je stanovený nový termín: 26.-27. 10. 2021


Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 si dovoľujeme oznámiť konanie medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021, Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu je konanie konferencie posunuté z mája na 26.-27. október.

       Máme nádej, že napriek ťažkým okolnostiam vo všetkých oblastiach života,  si konferencia naďalej udrží pozíciu vrcholového podujatia údržby na Slovensku, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem, ktoré ponúkajú inovatívne produkty a  služby  pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

       Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

      Pozývame vás prísť a podeliť sa o svoje skúsenosti,  predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, uvidieť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

Predstavenstvo SSU

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Nové trendy v riadení údržby
 • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
 • Maintenance - Automotive
 • Informačné systémy údržby
 • Kybernetická bezpečnosť a údržba
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Inovatívne technológie údržby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Vzdelávanie pracovníkov údržby
 • Údržba infraštruktúry
Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Hana Pačaiová
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Vendelín Íro
 • Martin Pexa
 • Stanislava Koleničová
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Michal Žilka

Časové termíny:

Prihlásenie prednášky Oznámenie o prijatí príspevku Zaslanie príspevku
31. 5. 2021 30. 6. 2021 31. 8. 2021

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

Účastnícky poplatok: účastník, člen SSU 160,- €
  účastník, nečlen SSU 260,- €
  prednášateľ, akademická sféra  70,- €
  prednášateľ, firemná prednáška 350,- €

Ubytovanie si hradí účastník sám, nie je zahrnuté vo vložnom.


Pozvánky s rámcovým programom konferencie zašleme a zverejníme do 15. 8. 2021.


PRIHLÁŠKA ODBORNÉHO PRÍSPEVKU
Prosíme zaslať názov príspevku a stručnú anotáciu e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk
Spôsob a forma spracovania podkladov na uverejnenie v zborníku prednášok budú dodané po prijatí príspevku do programu konferencie.
Odborný programový výbor si vyhradzuje právo výberu a zaradenie príspevku do programu konferencie s ohľadom na obsah a tematiku príspevkov. Forma prezentácie môže byť prednáška, prípadne poster.

Viac informácií o prihlásení príspevku:
Juraj Grenčík
Mobil: +421 (0)903 682 207       
E-mail: grencik@ssu.sk


PRIHLÁŠKA FIREMNEJ PREZENTÁCIE
Podmienky pre partnerstvo (niekoľkých úrovní), výstavku, resp. reklamu v zborníku konferencie Vám budú na požiadanie obratom zaslané.
Viac informácií:
Vendelín Íro
Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

Mobil: +421 (0)905 - 234 433
E-mail: iro@ssu.sk


REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Ubytovanie na vlastné náklady v hoteli Patria - úhrada na recepcii hotela  
(zvýhodnené ceny pre účastníkov konferencie)

Ceny ubytovania:

jednoposteľová štandard dvojposteľová štandard
jednotka LUX
dvojka LUX
prístelka LUX
apartmán LUX
štandard app.

 78,- €
 88,- €
 98,- €
108,- €
 36,- €
141,- €
135,- €

K cene sa pripočítava  miestny poplatok. V cene ubytovania: parkovné na parkovisku, bazén, wellness,  fitness, WiFi.

Rezerváciu ubytovania  budeme vykonávať aj po zaslaní pozvánok s programom konferencie iba v prípade, že ešte bude voľná kapacita ubytovania v Hoteli Patria.

PRIHLÁŠKU  A REZERVÁCIU  UBYTOVANIA prosíme zaslať e-mailom na adresu iro@ssu.sk.

Je možnosť ubytovanie objednať samostatne: Hotel TOLIAR

Ceny ubytovania: dvojka: 65,- €, jednotka:  46,- €.

Kontakt na prihlásenie: E-mail: kanc@tatry-toliar.sk, Tel.: 00421 52 4492 193

Ubytovanie si v hoteli Toliar zabezpečuje každý sám. (www.hoteltoliar.sk)

Stiahnuť oznam s prihláškou a rezerváciou ubytovania vo formáte docx alebo pdf.


Rezerváciu ubytovania budeme vykonávať aj po zaslaní pozvánok s programom konferencie iba v prípade, že ešte bude voľná kapacita ubytovania v Hoteli Patria.
Hotel Patria vlastnú rezerváciu ubytovania, mimo SSU, na termín počas konferencie neprijme.

 

SSU generálny partner
SSU partneri