Národné fórum údržby 2022

21. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022 sa bude venovať témam ako sú Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším.

Dátum

31.5.2022 - 1.6.2022

Miesto

Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Cena

členovia SSU: 160 €
nečlenovia SSU: 260 €

Vážení priatelia a priaznivci údržby,

       po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 a úspešne zvládnutej, termínovo i miestne posunutej konferencii v roku 2021, si dovoľujeme oznámiť konanie medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022, ktoré sa opäť uskutoční v tradičnom termíne koncom mája a vráti sa na tradičné miesto v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Účastníci minuloročnej konferencie vysoko oceňovali, že sa nám podarilo konferenciu v roku 2021 zorganizovať a potvrdili tak nenahraditeľnosť osobných stretnutí.

       Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

       Konferencia je jedinečným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a  služby  pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

       Pozývame vás prísť a podeliť sa o svoje skúsenosti,  predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, uvidieť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

                                               Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Nové trendy v riadení údržby
 • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
 • Maintenance 4.0
 • Informačné systémy údržby
 • Kybernetická bezpečnosť a údržba
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Inovatívne technológie údržby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Vzdelávanie pracovníkov údržby
 • Údržba infraštruktúry

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Časové termíny:

Prihlásenie prednášky

Oznámenie o prijatí príspevku

Zaslanie príspevku

28. 2. 2022

15.3. 2022

30. 4. 2022

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

Účastnícky poplatok:

účastník, člen SSU

160,- €

 

účastník, nečlen SSU

260,- €

 

prednášateľ, akademická pôda

 70,- €

 

prednášateľ, firemná prednáška

350,- €

Ubytovanie si hradí účastník sám, nie je zahrnuté vo vložnom.

Pozvánky s rámcovým programom konferencie zašleme do 15. 3. 2022.


PRIHLASOVANIA NA KONFERENCIU
bude cez webovú stránku SSU od 1.2.2022.


PRIHLÁŠKA ODBORNÉHO PRÍSPEVKU
Prosíme zaslať názov príspevku a stručnú anotáciu e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk
Spôsob a forma spracovania podkladov na uverejnenie v zborníku prednášok budú dodané po prijatí príspevku do programu konferencie.
Odborný programový výbor si vyhradzuje právo výberu a zaradenie príspevku do programu konferencie s ohľadom na obsah a tematiku príspevkov. Forma prezentácie môže byť prednáška, prípadne poster.

Viac informácií o prihlásení príspevku:
Juraj Grenčík
Mobil: +421 (0)903 682 207
E-mail: grencik@ssu.sk


PRIHLÁŠKA FIREMNEJ PREZENTÁCIE

Podmienky pre partnerstvo (niekoľkých úrovní), výstavku, reklamu v zborníku konferencie , resp. firemnú prednášku Vám budú na požiadanie obratom zaslané.

Viac informácií o firemnej prezentácii:
Juraj Grenčík
Mobil: +421 (0)903 682 207
E-mail: grencik@ssu.sk


UBYTOVANIE

Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci sami na recepcii hotela Patria.

Telefón: +421 52 7848 999;  +421 52 7848 999. E-mail: recepcia@hotelpatria.sk.

Ceny izieb:

jednoposteľová:

 78,- €

 

dvojposteľová:

 88,- €

 

Lux  jednotka:

 98,- €

 

Lux dvojka:

108,- €

 

Lux prístelka:

 36,- €

 

Štandard app:

112,- €

 

Lux app.:

141,- €

(zvýhodnené ceny pre účastníkov konferencie)

K cene sa pripočítava  miestny poplatok 1,50 - €/osoba/noc . V cene ubytovania: parkovné na parkovisku, bazén, wellness,  fitness, WiFi.

Celý hotel je počas konferencie vyhradený len pre účastníkov konferencie, preto je potrebné uviesť heslo „Údržba“.

POZNÁMKA: Kapacita hotela Patria je obmedzená . Po jej vyčerpaní je možné ubytovanie v okolitých hoteloch na Štrbskom Plese. (Toliar, FIS, Crocus,...)

Využite www.booking.comwww.ubytujtesanaslovensku.sk   a i.


Stiahnite si Oznam o konferencii


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov)

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU), (Koceľova 1, 815 94 Bratislava  IČO: 37803310, uvedených v prihláške na konferenciu NFU 2022, ako aj so zverejnením obrazových a zvukových záznamov z konferencie NFU 2022. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby prihlásenej na konferenciu NFU 2022 ako aj propagácie konferencie NFU a SSU.