Národné fórum údržby 2023

Ďakujeme za účasť na konferencii!

Dátum

30. 5. 2023 - 31. 5. 2023

Miesto

Štrbské Pleso, hotel Patria

Cena

290 € nečlenovia SSU
180 € členovia SSU

Ďakujeme  za rekordnú účasť na konferencii.


 

                                                               Predstavenstvo SSU

Generálny partner:
Hlavní partneri:
Partneri:
 
 
 
 
 
 
Mediálni partneri:

 

 TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Najlepšia prax, bezpečnosť a informačné systémy v údržbe
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Progresívne technológie údržby
 • Špeciálna téma

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština


PROGRAM KONFERENCIE:

 29. 5. 2023 - pondelok

15:00 -  20:00     Registrácia účastníkov                                                                                       

Pre členov SSU:  o 17:00 sa bude konať Valné zhromaždenie SSU


Národné fórum údržby 2023 - program

 30. máj 2023 - utorok

7:00

Registrácia

8:30

Otvorenie konferencie

 

Príhovory hostí

 

Cena SSU "Údržbár roka"

 

Cena SSU "Za diplomovú prácu"

 

Cena SSU "Za záverečnú prácu Manažér údržby"

 
 

Gabriel Dravecký, Hana Pačaiová

SSU

Výkonnostný audit údržby ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti a kvality produkcie vo výrobnej organizácii

9:00

Najlepšia prax v údržbe 

9:00

Tomáš Beták, Peter Mezzey

SLOVNAFT, a.s.

Výmena destilačnej pece F1

9:35

Dušan Gerlachovský

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.

Diagnostika v praxi

10:10

Prestávka

   

10:35

Najlepšia prax, bezpečnosť a informačné systémy v údržbe

10:35

Peter Volna

sféra, a.s.

IT riešenie pre hodnotenie rizík

11:00

Michal Abrahámfy

SLOVCEM, spol. s r.o.

Natierateľná izolácia, lepenie konzol namiesto privarenia, superwrap 2 - nové Belzona riešenia pre údržbu

11:25

František Šucha

eustream, a.s.

Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky

11:50

Rastislav Šindolár

ZKW Slovakia s.r.o.

Bezpečnosť technických zariadení a overovanie legislatívnych požiadaviek vo výrobnom podniku

12:10

Jozef Krakovský

TECH-K s.r.o.

Podstatná zmena strojových zariadení a jej vplyv na ďalšie bezpečné používanie strojov a technológií

12:30

Obed

   

13:30

Čas na návštevu vystavovateľov

14:30

Prediktívna údržba a diagnostika I 

14:30

Jan Vytřísal

SEPS, a.s.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri napájaní odbočky z potrubia alebo nádrže za prevádzky

14:50

Přemysl Kuchař

MERO ČR, a.s.

Řízení integrity s využitím moderních tzv. „advanced“ NDT metod v MERO ČR

15:10

Marek Šeremeta

LAMI KAPPA, spol. s r.o.

Řešení pro diagnostiku a údržbu – novinky a trendy

15:30

Aleš Mišura

NDE Solutions, s.r.o.

Robotizované platformy pre oblasť NDE

15:50

Erika Bartková

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Povrchové NDT skúšobné metódy a správna interpretácia výsledkov pri hodnotení stavu prevádzkovaných zariadení

16:10

Prestávka

   

16:40

Progresívne technológie údržby I

 

16:40

Matej Sládek

LASCAM systems s.r.o.

Laser - inovatívna technológia v údržbe

17:00

Martin Tesař

Pokorny industries s.r.o.

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů

17:20

Michal Páca

RUML EMES s.r.o.

Hledáte těsnění pro styk s pitnou vodou dle nejnovějších požadavků Elastomer Guidelines? Už nemusíte, je zde Klingersil C4240

17:40

Bohdan Palkovič

Techtronic Industries Slovakia s.r.o.

Milwaukee – Solutions provider

18:00

Prestávka

   

19:00

Spoločenský večer - raut

   

 

 

 

 

 31. máj 2023 - streda 

8:30

Prediktívna údržba a diagnostika II 

8:30

Jan Novák

Kleentek, spol. s r.o.

Doživotní olejové náplně, sen nebo realita?

8:50

Tomáš Turan

ALS CZECH republic, s.r.o.

Kontaminácia hydraulických a turbínových kvapalín a prínos tribotechnickej diagnostiky pre koncových užívateľov

9:10

Igor Ubreži

ECOFIL, spol. s.r.o.

Monitoring kvality a efektivity filtrácie olejov

9:30

Peter Tirinda

B & K s.r.o.

Progresívne metódy a prostriedky ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky strojov

9:50

Adam Bojko

Adash spol. s r.o.

Adash – moderní diagnostické přístroje do každé údržby

10:10

Jozef Konečný

Danfoss spol. s r.o.

Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča

10:30

Prestávka

   

11:00

Progresívne technológie údržby II 

11:00

Róbert Vaník

Henkel Slovensko spol. s r.o.

LOCTITE produkty pre údržbu

11:20

Karel Ritschel

Hilti Slovakia spol. s r.o.

NURON – výkon, bezpečnosť a inovácie v novej 22V platforme Hilti

11:40

Dušan Bobek

AD Wings, s.r.o. - IKEMA s.r.o.

AD Wings a Ikema – spolu ponúkame vhodné riešenia pre riadenie aktív a úsporu nákladov v údržbe

12:00

Martin Fojtík, Eduard Bakoš

Gekkon, s.r.o.

Gekkon - kompletné služby v oblasti manipulačnej techniky

12:20

Pevel Zguriš

Reca Slovensko, s.r.o.

Možnosti optimalizácie dodávok technického spotrebného materiálu pre údržby

12:40

Špeciálna téma

12:40

Soňa Sopóci

Affida, s.r.o.

Ako všetko stíhať a nezblázniť sa

13:00

Záver s losovaním ankety

13:15

Obed

   

Poznámka:

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v programe.

Konečný program bude k dispozícii účastníkom pri registrácii.

Stiahnite si aktualizovaný (26.5.)  Program konferencie v pdf formáte.


PRIHLASOVANIE NA KONFERENCIU:

Cez webovú stránku SSU (www.ssu.sk)

alebo e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk

POZNÁMKA: V prípade problémov s registráciou cez webovú stránku, kontaktujte organizátora.

Účastnícky poplatok a spôsob platby:

člen SSU:            180 €

nečlen SSU:       290 €

(prednášatelia a firemné prezentácie riešené individuálne)                  

Účastnícky poplatok zahŕňa konferenčné materiály, konferenčný poplatok, občerstvenie.

Po zaslaní prihlášky/registrácie vám bude zaslaná faktúra.

Účastnícky poplatok uhraďte na účet SSU v termíne splatnosti faktúry!

Pri registrácii je účastník povinný predložiť doklad o úhrade účastníckeho poplatku.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia – je možné vyslať náhradníka.

Doteraz zaslané prihlášky a rezervácie ubytovania sú platné


UBYTOVANIE

Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci sami na recepcii hotela Patria.

Telefón: +421 52 7848 999;  +421 52 7848 999. E-mail: recepcia@hotelpatria.sk.

Ceny izieb:

Jednoposteľová:

85,- €

Dvojposteľová:

102,- €

Apartmán lux:

180,- €

Jednoposteľová lux:

104,- €

Dvojposteľová lux:

130,- €

Lux prístelka:

40,- €

Apartmán:

135,- €

Riaditeľský ap.:

162,- €

Prístelka:

36,- €

(zvýhodnené ceny pre účastníkov konferencie)

K cene sa pripočítava miestny poplatok 1,50 - €/osoba/noc.
V cene ubytovania: parkovné na parkovisku, bazén, wellness,  fitness, WiFi.

Celý hotel je počas konferencie vyhradený len pre účastníkov konferencie, preto je potrebné uviesť heslo „Údržba“.

POZNÁMKA: Kapacita hotela Patria je obmedzená.
Po jej vyčerpaní je možné ubytovanie v okolitých hoteloch na Štrbskom Plese. (Toliar, FIS, Crocus, ...)

Využite www.booking.com, www.ubytujtesanaslovensku.sk

Stiahnite si Pozvánku s predbežným programom.


Ďalšie informácie:                                                                       

Organizácia:  Juraj Grenčík, Mobil: +421 (0)903 682 207  e-mail: grencik@ssu.sk 

Fakturácia: Dušan Belko, Mobil: ++421 (0)911 966 497   e-mail: belko@ssu.sk


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov)

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU), (Koceľova 1, 815 94 Bratislava  IČO: 37803310, uvedených v prihláške na konferenciu NFU 2022, ako aj so zverejnením obrazových a zvukových záznamov z konferencie NFU 2022. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby prihlásenej na konferenciu NFU 2023 ako aj propagácie konferencie NFU a SSU.