Národné fórum údržby 2023

Pozývame na 22. ročník medzinárodnej konferencie.

Dátum

30. 5. 2023 - 31. 5. 2023

Miesto

Štrbské Pleso, hotel Patria

Cena

290 € nečlenovia SSU
180 € členovia SSU

Vážení priatelia a priaznivci údržby,

         dovoľujeme si vám oznámiť konanie medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2023, ktoré sa opäť uskutoční v tradičnom termíne koncom mája na obľúbenom mieste v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Po vynútenej prestávke sa minuloročná konferencie opäť vrátila na tradičné miesto v tradičnom čase a vysoká účasť potvrdila, že podujatiu právom patrí jedinečné miesto v kalendári slovenských údržbárov.

         Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

         Konferencia je významným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a  služby  pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

         Pozývame vás prísť a podeliť sa o svoje skúsenosti,  predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, vidieť a vyskúšať si nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.           

                                                               Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Nové trendy v riadení údržby
 • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
 • Maintenance 4.0
 • Informačné systémy údržby
 • Údržba a šetrenie energie
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Inovatívne technológie údržby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Vzdelávanie pracovníkov údržby
 • Údržba infraštruktúry

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Časové termíny:

Prihlásenie prednášky

Oznámenie o prijatí príspevku

Zaslanie príspevku

28. 2. 2023

15.3. 2023

30. 4. 2023

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

PRIHLASOVANIE NA KONFERENCIU:

Cez webovú stránku SSU (www.ssu.sk) -  aktívne od 9.1.2023

UBYTOVANIE

Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci sami na recepcii hotela Patria.

Telefón: +421 52 7848 999;  +421 52 7848 999. E-mail: recepcia@hotelpatria.sk.

Ceny izieb:

Jednoposteľová:

85,- €

Dvojposteľová:

102,- €

Apartmán lux:

180,- €

Jednoposteľová lux:

104,- €

Dvojposteľová lux:

130,- €

Lux prístelka:

40,- €

Apartmán:

135,- €

Riaditeľský app.:

162,- €

Prístelka:

36,- €

(zvýhodnené ceny pre účastníkov konferencie)

K cene sa pripočítava  miestny poplatok 1,50 - €/osoba/noc . V cene ubytovania: parkovné na parkovisku, bazén, wellness,  fitness, WiFi.

Celý hotel je počas konferencie vyhradený len pre účastníkov konferencie, preto je potrebné uviesť heslo „Údržba“.

POZNÁMKA: Kapacita hotela Patria je obmedzená.
Po jej vyčerpaní je možné ubytovanie v okolitých hoteloch na Štrbskom Plese. (Toliar, FIS, Crocus, ...)

Využite www.booking.com, www.ubytujtesanaslovensku.sk

Stiahnite si Oznam o konferencii


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov)

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU), (Koceľova 1, 815 94 Bratislava  IČO: 37803310, uvedených v prihláške na konferenciu NFU 2022, ako aj so zverejnením obrazových a zvukových záznamov z konferencie NFU 2022. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby prihlásenej na konferenciu NFU 2023 ako aj propagácie konferencie NFU a SSU.