Národné fórum údržby 2024

Pozývame na 23. ročník konferencie

Dátum

28. 5. 2024 - 29. 5. 2024

Miesto

Štrbské Pleso, hotel PATRIA

Cena

210,- € členovia SSU
320,- € ostatní

Generálny partner: 
Hlavní partneri:
 

Partneri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný mediálny partner:

 

 
Mediálni partneri:

 


Vážení priatelia a priaznivci údržby,

dovoľujeme si vás pozvať na  23. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2024, ktoré sa uskutoční 28. – 29. 5. 2024 v hoteli Patria na Štrbskom Plese .

Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

Konferencia je významným podujatím s dlhoročnou tradíciou na Slovensku, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a služby pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

Pozývame vás prísť a podeliť sa o svoje skúsenosti,  predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, vidieť a vyskúšať si nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

                                                                  Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Progresívne technológie údržby a šetrenie energie
 • Informačné technológie v údržbe
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Progresívne technológie a bezpečnosť v údržbe
 • Špeciálna téma

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Martin Bukovinský
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Branislav Kyseľ
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (tlmočenie prednášky)


PRIHLASOVANIE NA KONFERENCIU:

cez túto webovú stránku  alebo e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk

POZNÁMKA: V prípade problémov s registráciou cez webovú stránku, kontaktujte organizátora.

Účastnícky poplatok a spôsob platby:

člen SSU:             210,- €

nečlen SSU:        320,- €

(prednášatelia a firemné prezentácie riešené individuálne)

Účastnícky poplatok zahŕňa konferenčné materiály, konferenčný poplatok, občerstvenie a stravu
(strava začína obedom 28.5. a končí obedom 29.5.2024).

Po zaslaní prihlášky/registrácie vám bude zaslaná faktúra.

Účastnícky poplatok uhraďte na účet SSU v termíne splatnosti faktúry!

Pri registrácii je účastník povinný predložiť doklad o úhrade účastníckeho poplatku.

V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia – je možné vyslať náhradníka.

Doteraz zaslané prihlášky a rezervácie ubytovania sú platné

Ďalšie informácie:   

Juraj Grenčík, Mobil: +421 903 682 207, e-mail: grencik@ssu.sk

 


UBYTOVANIE

Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú účastníci sami na recepcii hotela Patria.

Telefón: +421 52 7848 999;  +421 52 7848 999. E-mail: recepcia@hotelpatria.sk.

Ceny izieb: (izby štandard sú už obsadené - od 15.1.2024)

Jednolôžková štandard:

85,- €

Dvojlôžková štandard:

102,- €

Jednolôžková lux:

104,- €

Dvojlôžková lux:

130,- €

Apartmán komfort:

162,- €

Apartmán lux:

180,- €

V cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness centra. Miestny poplatok 2,00€/osoba/noc sa dopláca zvlášť.

Celý hotel je počas konferencie vyhradený len pre účastníkov konferencie, preto je potrebné uviesť heslo „Údržba“.

POZNÁMKA: Kapacita hotela Patria je obmedzená (aj z dôvodu rekonštrukcie prvého poschodia).
Po jej vyčerpaní je možné ubytovanie v okolitých hoteloch na Štrbskom Plese. (Toliar, FIS, Crocus, ...)

Využite www.booking.com, www.ubytujtesanaslovensku.sk


Stiahnite si Pozvánku na konferenciu a Program konferencie.


KONEČNÝ PROGRAM KONFERENCIE

Utorok, 28. 5. 2024
7:30 Registrácia
8:30 Otvorenie konferencie
  Príhovory hostí
  Cena SSU "Údržbár roka"
  Cena SSU "Za diplomovú prácu"
  Cena SSU "Za záverečnú prácu Manažér údržby"
  Gabriel Dravecký SSU SK Aktivity SSU pre rozvoj údržby na Slovensku
9:00 Najlepšia prax v údržbe    
9:00 Ladislav Máťaš, Tomáš Buxár  SKF Slovensko spol. s r.o. SK SKF Váš dôveryhodný partner v cirkulárnej ekonomike
9:30 Filip Kováč SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. SK Nástroje Industry 4.0 pre prevádzku zariadení s minimalizovanou spotrebou stlačeného vzduchu 
9:50 Diskusia
10:00 Prestávka
10:30 Najlepšia prax  v údržbe
10:30 Hana Pačaiová TU v Košiciach, SjF, KBKP SK Požiadavky na udržateľnosť v údržbe
10:50 Štefan Kacvinský Magna Electronics Slovakia s.r.o. SK Vytváranie procesu údržby v novovznikajúcom podniku
11:15 Róbert Grellneth  FAREN SLOVAKIA, s.r.o. SK Total Fluid Management
11:40 Özgür Ergün Klüber Lubrication  D Energy Efficiency - Energetická účinnosť
12:05 Obed
13:10 Čas na návštevu vystavovateľov
14:00 Progresívne technológie údržby a šetrenie energií
14:00 Radek Otoupal Ing. Wilhelm Friedrich GmbH A Vyšší efektivita údržby energetických a průmyslových zařízení díky využití moderních průmyslových armatur
14:20 Jan Vytřísal SEPS, a.s. Bratislava SK Lokalizácia a hodnotenie zaťaženia zasypaného potrubia pomocou dronu
14:40 Michal Páca RUML EMES s.r.o. CZ Circular Thermal – metodológia Armstrong pre maximálnu optimalizáciu tepelných systémov a následný návrh tepelných čerpadiel
15:00 Ján Adamec JARESTherm s.r.o. SK Chladiče vody - údržba a využitie odpadového tepla
15:20 Jan Novák Kleentek, spol. s r.o. CZ Snímače kondice olejů nové generace
15:40 Igor Ubreži ECOFIL, spol. s.r.o. SK Vákuové a autonómne filtračné technológie v procesoch starostlivosti o olejové náplne
16:00 Prestávka
16:30 Informačné technológie v údržbe
16:30 Aleš Mišura NDE Solutions, s.r.o. SK Robotizovaná kontrola nádrží
16:50 Viktor Porubsky Hilti Slovakia spol. s r.o. SK Hilti Fieldwire - Digitálne riadenie projektov
17:10 Martin Bukovinský INSEKO, a.s. SK 33 rokov inovácií v aplikáciách pre digitalizáciu firemných procesov v údržbe
17:30 Ondřej Antoš EASY FM s.r.o. CZ Přínosy, implementace a digitalizace systému správy a údržby majetku ve společnosti Promens Zlín a.s. s využitím SW KLID
17:50 Marián Špacír  SFÉRA, a.s. SK Informačný systém XMatik® - riešenie pre harmonizovanú  údržbu (nielen) v priemysle a doprave
18:10 Prestávka
19:00 Spoločenský večer - raut

Streda, 29. máj 2024

8:30 Prediktívna údržba a diagnostika
8:30 Martin Šimončič DIAGO SF s r.o. SK Pohyb pod kontrolou 
8:50 Michal Kulik ifm electronic, s r.o. SK Systémy monitorovania vibrácií a diagnostika - prediktívna údržba v praxi 
9:10 Peter Tirinda B & K s.r.o. SK Progresívne metódy a prostriedky ochrany, monitorovania a technickej diagnostika strojov
9:30 Adam Bojko Adash spol. s r.o. CZ Adash – moderní diagnostické přístroje do každé údržby
9:50 Ján Kavec Atlas Copco s.r.o. CZ Riešenie uťahovania veľkých skrutiek
10:10 Milan Štelcl NANOTECH-EUROPE CZ Nanomaziva ve strojírenství snižují náklady
10:30 Prestávka
11:00 Progresívne technológie a bezpečnosť v údržbe
11:00 Jozef Markovič Expedia3D SK Implementácia technológií aditívnej výroby do údržby
11:20 Richard Paukov, Martin Mračna DEXIS SLOVAKIA s.r.o. SK Nástroje, ktoré zvyšujú efektivitu a znižujú náklady Vašej údržbe
11:40 Richard Bartal TECHNO GROUP spol. s r.o. SK Monitorovanie osamelých pracovníkov s prenosným detektorom plynov MSA ALTAIR io4 s GPS
12:00 Peter Križan Techtronic Industries Slovakia s.r.o. SK Milwaukee – poskytovateľ riešení v oblasti BOZP
12:20 Simona Kalinovská 3MON, s. r. o. SK Lítium-iónové batérie poháňajú náš život; Bezpečnosť predstavujú inteligentné riešenia, ktoré vás ochránia pred požiarom z batérií
12:40 Špeciálna téma
12:40 Soňa Sopóci Affida SK Ako zlepšiť komunikáciu medzi generáciami v pracovných tímoch
13:00 Záver s losovaním ankety
13:10 Obed