Archív

ÚDRŽBA č. 4/2010

 • Členstvo v efnms – prínosy
 • Skúsenosti s implementáciou rcmcost v petrochemickom priemysle
 • Výstava maintain 2010
 • Operatívne plánovanie údržby v spoločnosti spp – distribúcia, a.s. regionálne centrum východ
 • Diagnostika poškodenia rotorových tyčí asynchrónnych motorov pomocou prúdového spektra maintain 2010
 • Microsoft project 2010 slovenská verzia
 • Významný míľnik atómových elektrární bohunice
 • Medzinárodná odborná konferencia údržba 2010
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2010

 • Trendy údržby na slovensku v roku 2010 (zhodnotenie konferencie národné fórum údržby 2010)
 • Manipulátor dizap– 48 et - príspevok k zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární (je ) a k znižovaniu nákladov na údržbu
 • Nedeštruktívne kontroly v podmienkach u.s.steel košice
 • Bezpečná údržba
 • Skúsenosti s implementáciou rcmcost v petrochemickom priemysle
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2010

 • Ssu - 10 rokov pôsobenia v prospech údržby na slovensku v európskom kontexte
 • Eustream ako bezpečná a spoľahlivá spojnica európy
 • Preventívna údržba ako nástroj na predchádzanie mimoriadnych stavov v spp – distribúcia, a.s.
 • Vzdelávacie možnosti koordinačného centra odborného vzdelávania, majster údržby
 • Mominácia na cenu efnms – ing. ján vranec
 • Ing. dušan belko a ing. ivan ševčík boli ocenení striebornou medailou zsvts
 • Automatizácia plnenia dát do eam systému – možnosti integrácie eam na iné systémy
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2009

 • Veľtrh priemyselnej údržby
 • Vibrodiagnostika - účinný nástroj prediktívnej údržby U.S. Steel Košice s.r.o.
 • Návrh racionalizácie opravárensko-údržbárských činností
 • SSU a jej miesto v rámci SR a EU - do nového roku 2010
 • Kvalitný náter - ako k nemu prísť ? (časť 3.)

 

Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2009

 • Čo ponúka údržba v roku 2009
 • Kvalitný náter - ako k nemu prísť ?
 • Aposteriórna a apriórna spoľahlivosť objektov 1.časť
Stiahnuť PDF