Archív

ÚDRŽBA č. 1/2023

Elektronický časopis ÚDRŽBA, Ročník vydania: XXIII, číslo 1/2023, Periodicita nepravidelná

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

ISSN 2729-8396

Časopis je archivovaný v Archíve digitálnych prameňov

 

Obsah

Tiráž

Výmena destilačnej pece F1

Diagnostika v praxi

Inventarizácia emisií metánu

Natierateľná izolácia,  lepenie konzol namiesto privarenia, SuperWrap II - nové Belzona riešenia pre údržbu

XMatik® pre riziká železničných vozidiel

Logistický systém obstarávania a riadenia náhradných dielov

Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 2/2021

Elektronický časopis ÚDRŽBA, Ročník vydania: XXI, číslo 2/2021, Periodicita nepravidelná

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

ISSN 2729-8396

Časopis je archivovaný v Archíve digitálnych prameňov

 

Obsah

Tiráž

Analýza netesnosti prírubového spoja na prevádzke Čpavok 4

Preventivní údržba snižuje riziko kritické poruchy

Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C

Praktické skúsenosti a postrehy z oblasti použitia priemyslového tesnenia II

Obrábanie na mieste

 

Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1/2021

Elektronický časopis ÚDRŽBA, Ročník vydania: XXI, číslo 1/2021, Periodicita nepravidelná

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

ISSN 2729-8396

Obsah

Tiráž

Preventívna údržba a pandémia – súvislosti

Zlepšovanie produktivity továrne spojením TPM a digitalizácie

Opravy  PP, PE, PVC plastov

Praktické skúseností a postrehy z oblasti použitia priemyslového tesnenia

3D tlač časti motora vrátil závodný špeciál späť na trať

Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2019

 • Virtuálna realita v petrochemickom priemysle
 • Opravy únikov a netesností na potrubiach za prevádzky
 • Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM
 • ABB Ability™ Power Transformer definuje nové priemyselné štandardy
 • Reca MAXMOBIL mobilita údržby
 • Najjednoduchší spôsob nanášania tekutého tesnenia
 • Spolupráce TECHSEALu s Project Hydronaut
 • Priemysel 4.0 v OEZ

 

Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2018

 • Maintenance - Automotive 2018
 • Členovia SSU sa zúčastnili návštevy MSV Brno 2018
 • Framatome - Stratégia riadenia starnutia
 • Ďalšia generácia PTFE tesniaceho materiálu, optimalizácia skladových zásob, tesnenie pre striktné emisné požiadavky
 • Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémov IFM
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2018

 • Čo priniesla konferencia národné fórum údržby 2018?
 • Príčiny selhání utesnení vyhrazených tlakových zarízení a rizika pro bezpečnost pri jejich provozování
 • Prínosy mobilných zariadení v reálnej údržbe
Stiahnuť PDF